O firmě

Obchodní firma: PLEBO CZ, s.r.o.

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45845

Sídlo: 637 00 Brno, Optátova 708/37

IČ: 269 24 544

DIČ: CZ26924544

PLEBO CZ, s.r.o. je oprávněnou organizací zabývající se šlechtěním a plemenitbou prasat v České republice, držitelem certifikátu kvality ISO 9001 : 2000 v oboru šlechtění, výroby a distribuce inseminačních dávek a dalších služeb odběratelům.

Vznikla odštěpením divize prasat od společnosti PLEBO BRNO, a.s., kterým převzala veškerou činnost v oblasti chovu a šlechtění prasat. Cílem rozdělení původní společnosti byla snaha o restrukturalizaci, zvýšení akceschopnosti a specializace v daném oboru, což PLEBO CZ, s.r.o. naplňuje.

Hlavní aktivitou je výroba a distribuce inseminačních dávek prasat vyprodukovaných na inseminační stanici v Němčičkách nad Jevišovkou a provádění kontroly užitkovosti. Dále společnost produkuje plemenné kanečky masného plemene Pietrain a další hybridní kombinace ze svého šlechtitelského chovu.

V Miroslavi u Znojma společnost provozuje AUTOSERVIS, kde poskytuje servisní služby osobních motorových vozidel, zámečnické služby a menší opravy stájových technologií.