Co chceme

Naší snahou je zaměřit se na zkvalitňování služeb pro chovatele, zejména zaváděním nových biotechnologických poznatků při výrobě inseminačních dávek. Velký důraz klademe na kvalitu finálního produktu, jehož výrobní postup je certifikován ISO 9001:2000. Neméně důležitá je poradenská činnost v oblasti šlechtění a reprodukce v chovech prasat.

Z těchto důvodu byla navázána spolupráce s holandskou poradenskou firmou AIM WORLDWIDE, která se danou problematikou již dlouhou dobu zabývá. Jedná se o firmu s globální působností, která spolupracuje s firmami "typu PLEBO CZ" v jednotlivých zemích Evropy, Ameriky, Afriky a Asie, při využití tohoto know-how je ročně vyprodukováno na sedm milionů inseminačních dávek. Firma disponuje speciálním vědeckým a vývojovým pracovištěm v úzké návaznosti na vědeckou sféru ve vybraných univerzitách a spolupracující firmy tak mají prostřednictvím seminářů, školení a konzultací přístup k novinkám či postupům ( mražení spermatu, přenos a mikromanipulace embryí ), které jsou výsledkem aplikace výzkumu.

Co Vám nabízíme

Uplatnění nejnovějších poznatků a postupů, které v konečném efektu zvýší reprodukční ukazatele u chovatelů - % zabřezávání, počty živě narozených selat a sníží spotřebu inseminačních dávek na zabřezlou plemenici. Naším cílem je posílit konkurenceschopnost našich zákazníků a předat jim světové novinky prostřednictvím komplexního poradenství.