Nabízíme a zajišťujeme tyto služby

 • Prodej a distribuce inseminačních dávek špičkové kvality pro všechny úrovně chovů
 • Kontrolu užitkovosti prasat ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech
 • Ultrasonografické vyšetření březosti a poradenskou službu v oblasti reprodukce
 • Zpracování připařovacích plánů a stanovení nejvhodnějších kombinací křížení
 • Využití počítačového programu pro zpracování inseminace prasat a pro řízení reprodukce, předvýkrmu a výkrmu a zabezpečení ústřední evidence  
 • Poradenskou činnost s návrhy opatření na zlepšení výsledků v konkrétních chovech
 • Školení inseminačních techniků v základních a doškolovacích kurzech a praktické zaškolení přímo v chovu
 • Zprostředkování nákupu a prodeje plemenných prasniček a kanečků
 • Prodej prostředků, pomůcek, přístrojů a zařízení pro chov prasat
 • Zjišťování podílu libové svaloviny přístrojem „Sonomark“
 • Praktické využití molekulární genetiky v procesu šlechtění
 • Plemenářské rozbory základních stád prasnic
 • Karanténování plemenných zvířat

Nové služby

 • program pro chovatele prasat PlemSoft