Cílem naší společnosti je zkvalitňování služeb pro chovatele. Zejména zaváděním nových biotechnologických poznatků při výrobě kančích inseminačních dávek, nejvyšší možnou úrovní biosecurity a adekvátně vyškoleným personálem s dlouhodobými zkušenostmi.

 

Velký důraz klademe na kvalitu finálního produktu, jehož výrobní postup je certifikován ISO 9001:2015. Neméně důležitá je i poradenská činnost v oblasti šlechtění a reprodukce v chovech prasat.

Středisko odběru spermatu je situováno do obce Němčičky u Znojma, kde svou polohou nabízí vysokou úroveň přirozené BIO SECURITY nejen ve vztahu k okolnímu prostředí.

Inseminační stanice je „otevřena“ více typům domácích i světových šlechtitelských genetik a zabývá se také exportem do zahraničí.

Od roku 2019 jsou všechny vyrobené dávky zpracovány - uchovávány ve špičkovém ředidle SOLUSEM BIO+

Vyhodnocování kvality ejakulátu probíhá na moderním diagnostickém zařízení CASA.

Naši partneři

Výběr partnerů s kterými naše firma dlouhodobě spolupracuje.